Dự kiến kế hoạch tài chính quốc gia  giai đoạn 2021-2025
#IG-18436

Kinh tế - Hội nhập

Dự kiến kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2025

Hà Nội (TTXVN 24/11) Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020, dự kiến giai đoạn 2021-2025. Theo đó, dự kiến giai đoạn 2021-2025, tổng thu và tổng chi ngân sách nhà nước ước bằng khoảng 1,1-1,3 lần giai đoạn 2016-2020
Xuất bản:Thứ ba, 24/11/2020 06:24 (GMT+7)