Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Dự kiến đến năm 2020: Mọi gia đình ở nông thôn đều có điện

Dự kiến đến năm 2020: Mọi gia đình ở nông thôn đều có điện

Hà Nội (TTXVN 30/11) Đến năm 2020, khi chương trình Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 hoàn thành mục tiêu, 100% số thôn sẽ có điện.

 • Ngày:
  30/11/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ