Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV
#IG-19442

Chính trị - Ngoại giao

Dự kiến cơ cấu đại biểu trúng cử Quốc hội khóa XV

Hà Nội (TTXVN 4/3) Theo Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11/1/2021, số Đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoảng 95 đồng chí (14%), trong đó có 12-14 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.
Xuất bản:04-03-2021Chuyên đề: BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XV