Dự báo thời tiết ngày 12/1:  Bắc Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ nắng gắt