Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội
#IG-104271

Kinh tế - Hội nhập

Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Hà Nội (TTXVN 19/6) Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội nhằm kết nối Thủ đô Hà Nội với tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới và giải quyết các vấn đề tồn tại của Thủ đô Hà Nội, khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Xuất bản:Chủ nhật, 19/06/2022 05:54 (GMT+7)