Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh
#IG-104270

Kinh tế - Hội nhập

Dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 19/6) Đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục tiêu kết nối TP HCM với tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An và các địa phương khác trong vùng, phát huy hiệu quả đầu tư đối với các dự án đã và đang đầu tư, tạo không gian phát triển mới, khai thác tiềm năng sử dụng đất nhằm xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Xuất bản:Chủ nhật, 19/06/2022 05:53 (GMT+7)