Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Dòng kiều hối vào Việt Nam tăng nhanh

Dòng kiều hối vào Việt Nam tăng nhanh

Hà Nội (TTXVN 10/11) Hơn 20 năm qua, dòng kiều hối vào Việt Nam tăng trên 94 lần, từ mức 0,14 tỷ USD năm 1993 lên đến 13,2 tỷ USD năm 2015. Dòng vốn này thật sự đã có những tác động to lớn đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

 • Ngày:
  10/11/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ