Động đất ở Haiti: Số người thiệt mạng tăng lên ít nhất 304 người