Đồng chí Võ Văn Kiệt: Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tài năng
#IG-08192

Nhân vật - Sự kiện

Đồng chí Võ Văn Kiệt: Một nhân cách lớn, một nhà lãnh đạo tài năng

Hà Nội (TTXVN 20/11) Đồng chí Võ Văn Kiệt là người có tầm tư duy chiến lược, sắc sảo, nhạy bén.Đồng chí đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước.
Xuất bản:Thứ hai, 20/11/2017 18:21 (GMT+7)