Đồng chí Võ Chí Công  - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam
#IG-104734

Chính trị - Ngoại giao

Đồng chí Võ Chí Công - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 6/8) Gần 80 năm hoạt động cách mạng, cuộc đời của đồng chí Võ Chí Công gắn liền với những sự kiện lịch sử oanh liệt của Đảng và nhân dân ta trong suốt thế kỷ XX. Đồng chí là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954) và chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), đồng chí luôn có mặt ở những địa bàn trọng yếu, ác liệt nhất của chiến trường. Khi đất nước thống nhất, đồng chí lại có mặt ở các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân và thực hiện thành công chức trách, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân tin tưởng, giao phó. Đồng chí Võ Chí Công sinh ngày 7/8/1912, cách đây 110 năm.
Xuất bản:Thứ bảy, 06/08/2022 05:48 (GMT+7)