Đồng chí Trần Lưu Quang  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh
#IG-12300

Chính trị - Ngoại giao

Đồng chí Trần Lưu Quang Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 27/2) Theo Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh đã được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.