Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
#IG-62837

Nhân vật - Sự kiện

Đồng chí Nguyễn Phong Sắc - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 1/2) Hôm nay kỷ niệm 120 năm ngày sinh chí sĩ yêu nước, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam Nguyễn Phong Sắc (1/2/1902 - 1/2/2022). Thuộc lớp chiến sĩ cộng sản từ thời kỳ xây dựng Đảng, là một trong những thành viên đầu tiên của Chi bộ Cộng sản Bắc Kỳ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương của Đảng, Bí thư Xứ ủy Trung Kỳ, đồng chí Nguyễn Phong Sắc đã có những cống hiến to lớn đối với sự ra đời và phát triển trong thời kỳ đầu hết sức khó khăn, gian khổ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí là tấm gương giác ngộ lý tưởng cách mạng cao đẹp, một nhân cách cộng sản mẫu mực.
Xuất bản:Thứ ba, 01/02/2022 06:33 (GMT+7)