Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đồng chí Hoàng Văn Thụ Một lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

Đồng chí Hoàng Văn Thụ Một lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

Hà Nội (TTXVN 4/11) Ngày 4/11/2019 là kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (1909-2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã hoạt động sôi nổi từ thời kỳ vận động thành lập Đảng và thời kỳ Đảng lãnh đạo chuẩn bị lực lượng, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Đồng chí là tấm gương về ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh của người cộng sản để thực hiện những mục tiêu cao cả của Đảng, của dân tộc.

 • Ngày:
  04/11/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ