Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đồng bào Công giáo Việt Nam sống tốt đời, đẹp đạo

Đồng bào Công giáo Việt Nam sống tốt đời, đẹp đạo

Hà Nội (TTXVN 12/10) Những năm qua, đồng bào Công giáo trên cả nước có đóng góp quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • Ngày:
  12/10/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ