Đối tượng và điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT 2021