Doanh thu của Zoom tăng vọt do đại dịch COVID-19
#IG-19474

Kinh tế - Hội nhập

Doanh thu của Zoom tăng vọt do đại dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 9/3) Phần mềm Zoom Video Communications đã được “hưởng lợi” từ những thay đổi do đại dịch COVID-19 mang lại. Xu hướng họp và học trực tuyến phát triển chưa từng có đã khiến Zoom trở thành một trong những ứng dụng phổ biến nhất với mức doanh thu tăng vọt.
Xuất bản:09-03-2021