Doanh số sản phẩm vệ sinh gia đình tăng mạnh những đợt dịch bệnh