Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế

Doanh nhân giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế

Hà Nội (TTXVN 13/10) Kinh tế tư nhân ngày càng góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế...Ngày 13/10 hằng năm được lấy làm Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm tôn vinh tôn vinh những doanh nghiệp và doanh nhân có đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

 • Ngày:
  13/10/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ