Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ những gì?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ những gì?

Hà Nội (TTXVN 2/4) Nghị định số 39/2018/NĐ-CP do Chính phủ mới ban hành có quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các chính sách hỗ trợ khối doanh nghiệp này.

 • Ngày:
  02/04/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ