Đoàn tụ liên Triều lần thứ 21: 172 gia đình ly tán được đoàn tụ
#IG-10825

Văn hóa - Xã hội

Đoàn tụ liên Triều lần thứ 21: 172 gia đình ly tán được đoàn tụ

Hà Nội (TTXVN 22/8) Trong đợt một của chương trình đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) lần thứ 21, diễn ra từ ngày 20-22/8/2018, có 89 người Hàn Quốc được gặp người thân của mình ở bên kia biên giới sau gần 7 thập kỷ. Tiếp sau đợt một, đợt hai sẽ được tổ chức từ ngày 24 - 26/8/2018, trong đó 83 người Triều Tiên sẽ được gặp người thân đang sống tại Hàn Quốc.
Xuất bản:22-08-2018