Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đô thị hoá tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn

Đô thị hoá tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn

Hà Nội (TTXVN 8/11) Sau hơn 30 năm đổi mới kinh tế, hệ thống đô thị Việt Nam đã và đang phát triển cả về lượng và chất. Đô thị hóa tăng nhanh ở khu vực các đô thị lớn, lan tỏa và phân bố đồng đều hơn trên phạm vi cả nước.

 • Ngày:
  08/11/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ