Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đô thị hóa tại Việt Nam

Đô thị hóa tại Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 8/11) Hiện nay, diện tích đô thị tại Việt Nam chỉ chiếm hơn 10% nhưng có gần 35% dân số cả nước sinh sống. Quá trình đô thị hóa trong những năm qua diễn ra nhanh chóng và tác động nhiều mặt lên kinh tế, xã hội đất nước.

 • Ngày:
  08/11/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ