Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

Định mức bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển

Hà Nội (TTXVN 4/10) Người dân được bồi thường thiệt hại thấp nhất 2,91 triệu đồng/tháng và cao nhất là 39,37 triệu đồng/ha/tháng do sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung.

 • Ngày:
  04/10/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ