Đình chỉ sinh hoạt Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng
#IG-105130

Chính trị - Ngoại giao

Đình chỉ sinh hoạt Đảng Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng

Hà Nội (TTXVN 16/9) Ngày 16/9/2022, Bộ Chính trị Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025; đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong Đảng và trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phạm Xuân Thăng.
Xuất bản:Thứ sáu, 16/09/2022 23:03 (GMT+7)
Chuyên đề: KỶ LUẬT