Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Điều kiện, trình tự công bố hết dịch COVID-19

Điều kiện, trình tự công bố hết dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 28/2) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 07/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm.

 • Ngày:
  28/02/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ