Điều kiện ăn ở và sinh hoạt của cư dân được cải thiện
#IG-14863

Văn hóa - Xã hội

Điều kiện ăn ở và sinh hoạt của cư dân được cải thiện

Hà Nội (TTXVN 01/01/2020) Theo Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, đa số các hộ dân cư đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư cũng được cải thiện rõ rệt.