Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Điều kiện ăn ở và sinh hoạt của cư dân được cải thiện

Điều kiện ăn ở và sinh hoạt của cư dân được cải thiện

Hà Nội (TTXVN 01/01/2020) Theo Kết quả Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019, đa số các hộ dân cư đều có nhà ở và đang sống trong những ngôi nhà kiên cố hoặc bán kiên cố, điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư cũng được cải thiện rõ rệt.

 • Ngày:
  01/01/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ