Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020

Điều chỉnh mức lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2020

Hà Nội (TTXVN 12/11) Ngày 12/11/2019, Quốc hội thông qua việc điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở từ 1/7/2020.

 • Ngày:
  12/11/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ