Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020
#IG-15329

Giáo dục - Khoa Học

Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Hà Nội (TTXVN 23/2) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 và đề nghị các tỉnh, thành phố xem xét việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Xuất bản:Chủ nhật, 23/02/2020 11:22 (GMT+7)