Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019: “Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững”

Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2019: “Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững”

Hà Nội (TTXVN 14/1) Trải qua hai kỳ Diễn đàn lần thứ nhất (6/2017) và lần thứ hai (1/2018), Diễn đàn Kinh tế Việt Nam ngày càng mở rộng về mặt quy mô, số lượng diễn giả, khách mời tham dự và nâng tầm về chất lượng thảo luận.

 • Ngày:
  14/01/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ