Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 - Sức mạnh của sự thống nhất

Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 - Sức mạnh của sự thống nhất

Hà Nội (TTXVN 11/1) Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF) là sự kiện thường niên quan trọng nhất của hợp tác ASEAN về du lịch. ATF lần thứ 49 tổ chức tại Việt Nam là cơ hội để Việt Nam nâng cao vai trò, vị thế trong hợp tác du lịch khu vực và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người tới bạn bè quốc tế.

 • Ngày:
  11/01/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Chính trị - Ngoại giao
 • [Download]
 • Trang chủ