Điện Biên Phủ: Những dấu ấn đặc biệt
#IG-73870

Quốc phòng - An ninh

Điện Biên Phủ: Những dấu ấn đặc biệt

Hà Nội (TTXVN 7/5) Ngày 7/5/1954 đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam và thế giới với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới” tạo ra bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh, kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, tạo điều kiện đi đến ký kết Hiệp định Geneva (7/1954). Sự kiện này để lại nhiều dấu ấn đặc biệt.
Xuất bản:Thứ bảy, 07/05/2022 06:34 (GMT+7)