Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18h ngày 6/12/2020