Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18h ngày 10/12/2020