Diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam đến 18h ngày 9/12/2020