Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Đông Nam Á: 4 nước chưa có ca tử vong