Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Điểm mới trong phương án giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Điểm mới trong phương án giá vé đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Hà Nội (TTXVN 6/3) Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông dự kiến áp dụng 3 loại vé là: Vé lượt, vé ngày và vé tháng. Điểm mới nhất trong phương án giá vé của tuyến này là áp dụng theo chặng đường (giữa các nhà ga). Theo dự kiến, tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đưa vào vận hành thương mại trong tháng 4/2019 và hành khách sẽ được miễn phí vé trong 15 ngày đầu vận hành thương mại.

 • Ngày:
  06/03/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ