Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Dịch vụ miễn phí của Facebook

Dịch vụ miễn phí của Facebook

Hà Nội (TTXVN 3/1) Chương trình miễn phí cơ bản của Facebook cho phép sử dụng dịch vụ qua điện thoại, cùng với truy cập mạng xã hội và dịch vụ tin nhắn của công ty mà không phải trả phí.

 • Ngày:
  03/01/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ