Dịch COVID-19: Việt Nam ghi nhận 251 ca mắc (tính đến 6h30 ngày 8/4/2020)