Dịch COVID-19: Số ca mắc toàn cầu vượt mốc 25 triệu người  (từ ngày 1/2 đến ngày 30/8/2020)