Dịch COVID-19: Hơn 80 triệu người mắc bệnh trên thế giới (đến 8h ngày 26/12/2020)