Dịch COVID-19: Hơn 500 nghìn người tử vong trên thế giới