Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Dịch COVID-19: Hơn 5,2 triệu người bình phục trên thế giới (đến 10h45 ngày 26/6/2020 giờ VN)

Dịch COVID-19: Hơn 5,2 triệu người bình phục trên thế giới (đến 10h45 ngày 26/6/2020 giờ VN)

Hà Nội (TTXVN 26/6) Đến 10h45 ngày 26/6/2020 đã có 9.711.314 trường hợp mắc và 5.247.147 người bình phục vì COVID-19.

 • Ngày:
  26/06/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ