Dịch COVID-19: Hơn 300.000 người tử vong trên thế giới (đến 8h ngày 17/5/2020 giờ Việt Nam)