Dịch COVID-19: Hơn 20,5 triệu người mắc bệnh trên thế giới (đến 10h ngày 12/8/2020)