Dịch COViD-19: Hơn 1 triệu ca bình phục trên thế giới (tính đến 8h ngày 1/5/2020 (giờ Việt Nam))
#IG-16120

Y tế - Cộng đồng

Dịch COViD-19: Hơn 1 triệu ca bình phục trên thế giới (tính đến 8h ngày 1/5/2020 (giờ Việt Nam))

Hà Nội (TTXVN 1/5) Đến 8h ngày 1/5/2020. tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là hơn 3,3 triệu trường hợp, hơn 1 triệu người đã hồi phục.