Dịch COVID-19: Gần 9,4 triệu người mắc bệnh trên thế giới (đến 9h20 ngày 24/6/2020)