Dịch COVID-19: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Hà Nội thực hiện giãn cách từ 0h ngày 19/8/2020
#IG-17338

Y tế - Cộng đồng

Dịch COVID-19: Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Hà Nội thực hiện giãn cách từ 0h ngày 19/8/2020

Hà Nội (TTXVN 18/8) Từ 0h ngày 19/8/2020, tất cả các cửa hàng ăn uống ở Hà Nội phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như giãn cách khoảng cách cho khách hàng, đo thân nhiệt, nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang suốt quá trình phục vụ…
Xuất bản:Thứ ba, 18/08/2020 17:51 (GMT+7)