DỊCH COVID-19: Các chính phủ nên ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân
#IG-16793

Văn hóa - Xã hội

DỊCH COVID-19: Các chính phủ nên ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân

Hà Nội (TTXVN 2/7) Theo khảo sát của tập đoàn truyền thông Mỹ Edelman tiến hành ở 11 quốc gia, đa số người dân tham gia khảo sát muốn chính phủ đặt tính mạng của người dân lên trên vấn đề việc làm trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.
Xuất bản:Thứ năm, 02/07/2020 18:58 (GMT+7)