Dịch COVID-19: 5 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới