Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19: Những nước có số người mắc bệnh tăng nhanh